28 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Parashtruesi
Institucioni
Vendim
Majlinda Bajramaj
Ministria e Punëve të Brendëshme
Driton Krasniqi
Ministria e Punëve të Brendëshme
Albert Prenaj
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Jenuz Berisha
Komuna e Hanit të Elezit
Sylejman Reçica
Komuna e Lipjanit
Armend Hysa
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
Agron Pefqeli
Ministria e Punëve të Brendëshme

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni