Sekretariati i këshillit | Template Website

Sekretariati i këshillit

Sekretaria e Këshillit - Në kuadër të Këshillit funksionon Sekretaria, e cila ndihmon Këshillin në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të Këshillit. Sekretaria udhëhiqet nga Sekretari i Përgjithshëm, i cili i përgjigjet drejtpërdrejt Kryetarit të Këshillit.

Sekretari i përgjithshëm dhe të gjithë nëpunësit e sekretarisë e kanë statusin e nëpunësit civil, dhe trajtohen sipas ligjit për shërbimin civil. Në kuadër të Sekretarisë funksionon njësia për mbështetje profesionale, e cila përbëhet nga stafi profesional, të cilët mbështesin në mënyrë të drejtpërdrejtë punën profesionale të anëtarëve të Këshillit.

 

 

 

 

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Divizioni për Bashkëpunim Profesional

Kontakti për informata të ankesave:

Avdyl Bekteshi   Tel:  038 200 10956,  ext:10 956

Sabile Avdyli     Tel:  038 200 10954,  ext:10 954

Flakron Gashi   Tel:  038 200 10958,  ext:10 958

Rushit Kajtazi   Tel:  038 200 10940,  ext:10 940

Çlirim Zeka        Tel:  038 200 10954,  ext:10 954  

Ilire Mehmeti     Tel:  038 200 10953,   ext:10 953

Ardita Perçuku  Tel:  038 200 10902,   ext:10 902

Vjollca Sinani    Tel:  038 200 10813,    ext:10 952

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook