PER KËSHILLIN

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Njoftimi lidhur me trajnimin për prokuror Në kuadër të bashkëpunimit me Institutin Gjyqësor të Kosovës në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil me datë 08.02.2017 është mbajtur trajnimi me temën ,,Funksionet dhe përgjegjësitë e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës... Lexo mė shumė
  • Banner Kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyres, Shkëmb Manaj u takua sot me Avokatin e Popullit, z. Hilmi Jashari Kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyres për Shërbimin Civil të Kosovës, z. Shkëmb Manaj, i shoqëruar nga anëtarja e Këshillit znj. Gjylinaze Gola, janë takuar sot me Avokatin e Popullit z. Hilmi Jashari. Në këtë takim, Kryetari Manaj e njoftoj Avokatin e Popullit lidhur... Lexo mė shumė
  • Banner Kryetari i KPMSHCK-së, z. Shkëmb Manaj, mbajti konferencë shtypi ku prezentoj rezultatet e arritura gjatë vitit 2016, sipas funksioneve kushtetuese dhe ligjore të Këshillit z. Manaj prezentoj në detaje, raportin e punës në pika të përgjithshme, si në vijim: Funksioni i ankesave Lidhur me funksionin ligjor të shyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të nëpunësve civil dhe të kandidatëve për pranim në shërbimin civil, ju njoftoj se... Lexo mė shumė
Lexo të gjitha
Kontakti
Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

 Sekretariati i Këshillit:
Tel:+381 (0) 38 212 040, ext:10 949 .
     +381 (0) 38 212 331, ext:10 958

 Emaili:Fitore.Aliu@rks-gov.net
          Asistente ekzekutive e Kryetarit