PER KËSHILLIN

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Njoftim për Anulimin e Konkursit Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Sekretariati i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, shpall këtë: Lexo mė shumė
  • Banner Vazhdim i afatit të Konkursit Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil ,Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil në bazë të neni 22 paragrafi 3 shpall vazhdimin... Lexo mė shumė
  • Banner Fjalimi i kryetarit të Këshillit, Shkëmb Manaj me rastin e 23 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Shërbimit Civilë I nderuar Ministër Yagcilar, E nderuara, znj. Sulçevsi, Drejtoreshë e IKAP-it I nderuar, z. Mursel Zymberi, Kryetar i Sindikatës së Shërbimit Civilë z. Tefik Mahmuti, Drejtor i Departamentit të Administrimit të Shërbimit Civilë, Të respektuar, përfaqësues të organizatave... Lexo mė shumė
Lexo të gjitha
Kontakti
Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

 Sekretariati i Këshillit:
Tel:+381 (0) 38 212 296, ext:10 959 .
     +381 (0) 38 212 331, ext:10 958

 Emaili:Fitore.Aliu@rks-gov.net
          Asistente ekzekutive e Kryetarit