PER KËSHILLIN

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Nga mbledhja e Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale, dhe Media, mbajti mbledhjen e radhës, të drejtuar nga Nait Hasani, kryetar, për të diskutuar lidhur me nismën për hartimin e Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil. Në këtë takim,... Lexo mė shumė
  • Banner Fillon procesi për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës Deputët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, në pajtim me dispozitat e Kushtetutës dhe procedurën e hartimit të legjislacionit, sipas kërkesës së Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civilë, kanë ndërmarr nismën për... Lexo mė shumė
  • Banner Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës mbetet i përkushtuar t’i ndihmoj komunat në zbatimin e legjislacionit për shërbimin civilë Kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, Shkëmb Manaj i shoqëruar nga anëtaret e Këshillit, Gjylinaze Gola dhe Malsore Gashi kanë vizituar Komunën e Novoberdës, ku janë pritur nga Kryetari i Komunës z. Svetislav Ivanovic dhe nënkryetari i... Lexo mė shumė
Lexo të gjitha
Kontakti
Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

 Sekretariati i Këshillit:
Tel:+381 (0) 38 212 296, ext:10 959 .
     +381 (0) 38 212 331, ext:10 958

 Emaili:Fitore.Aliu@rks-gov.net
          Asistente ekzekutive e Kryetarit