Për Këshillin

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Njoftim Ministri i Ministrisë së Administratës Publike, Mahir Yagcilar, ka pritur kryetarin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, Eshref Shabanin, që shoqërohej nga anëtari i këtij këshilli, Shkëmb Manaj. Palët në takim biseduan rreth... Lexo mė shumė
  • Banner Njoftim Kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës takohet me përfaqësuesit e ambasadës së Britanisë së Madhe në Kosovë, të autorizuar për monitorimin e procedurave të rekrutimit për pozitat e nivelit të lartë... Lexo mė shumė
  • Banner Vendim Në Mbështetje të nenit 8 paragrafi 1 të Lgjit Nr.03/L-192 Për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, dhe nenit 4 paragafit 1 nënparagrafit 1.1 dhe 1.14, nenit 5 paragrafit 2 dhe nenit 10 të Rregullores Nr.02/2016 për Punën e Këshillit... Lexo mė shumė
Lexo të gjitha