Për Këshillin

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Njoftim për Kandidatët e Suksesshëm Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, në bazë të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, njofton të gjithë aplikuesit në konkursin e shpallur me datën 28.02.2019, me referencë si më... Lexo mė shumė
  • Përgjigje për Gjykaten Kushtetuese në lidhje me kërkesën e parashtruar nga Avokati i Popullit Kliko mbi images Lexo mė shumė
Lexo të gjitha