Për Këshillin

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Njoftim për Kandidatët e Suksesshëm Në bazë të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02-2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimit Civil, Sekretariati i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil-Zyra e Personelit, bënë njoftim për kandidatet e suksesshëm të rekomanduar nga... Lexo mė shumė
  • Banner Manaj: Gjatë vitit 2017 KPMSHCK zgjidhi mbi 800 ankesa Në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” në RTK, Shkëmb Manaj, kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK), foli për ankesat e shërbyesve civilë, vendimet e Këshillit, vlerësimin në punësim, shkeljet,... Lexo mė shumė
  • Banner 805 ankesa në Këshillin Mbikeqyrës për Shërbimin Civil Këshilli i Pavarur Mbikeqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, gjatë këtij viti ka pranuar 805 ankesa dhe në shqyrtim ka pasur edhe 80 ankesa që janë bartur nga viti 2016, dhe ka vendosur pët 800 ankesa. Sipas një njoftimi nga Këshilli, numri i ankesave të vendosura nga... Lexo mė shumė
Lexo të gjitha