Për Këshillin

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Përgjigje për Gjykaten Kushtetuese në lidhje me kërkesën e parashtruar nga Avokati i Popullit Kliko mbi images Lexo mė shumė
  • Banner Njoftim Komentet e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në lidhje me kërkesën KO171/18 të parashtruar me datën 2 nëntor 2018 në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Avokati i Popullit Lexo mė shumė
Lexo të gjitha