Home | Template Website

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Çlirim Zeka, E-maili:Clirim.Zeka@rks-gov.net

Divizioni për Bashkëpunim Profesional

Kontakti për informata të ankesave:

Zyle Gojnovci     Tel:  038 200 10952,      ext:10 952

Avdyl Bekteshi   Tel:  038 200 10956,      ext:10 956

Sabile Avdyli      Tel:  038 200 10954,      ext:10 954

Flakron Gashi    Tel:  038 200 10953,      ext:10 953

Rushit Kajtazi    Tel:  038 200 10940,      ext:10 940

Çlirim Zeka        Tel:  038 200 10954,      ext:10 954  

Ilire Mehmeti     Tel:  038 200 10953,      ext:10 953

Ardita Perçuku  Tel:  038 200 10902,      ext:10 902

Vjollca Sinani   Tel:  038 200 10813,      ext:10 813


      


 

Na kontaktoni

  Facebook