51 - Vendimet Raportet | Template Website

Raportet e monitorimit

Nr. vendimit
Institucioni
Vendimi
Komuna e Gjilanit
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Drenasit
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Komuna e Prizrenit
Ministria e Financave
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Gjakovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Kllokotit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia e Punësimit
Agjencia Pyjore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia për Verifikimin dhe Krahasimin e Pronës
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Ministria e Drejtësisë
Presidenca e Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Inspektorati Shëndetësorë
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Komuna e Pejës
Administrata Tatimore e Kosovës

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook