24 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Gjilanit
Gjykata Themelore në Gjilan
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Autoriteti i Aviacionit Civil
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Skenderajt
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Shtërpcës
Komuna e Malishevës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Leposaviqit
Universiteti i Prizrenit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Podujevës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Instituti Pedagogjik i Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Gjykata Supreme e Kosovës
Komuna e Ferizajt
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Kamenicës

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook