2 - Anetaret | Template Website

Ish anëtarët

Bajram Zogiani

Lexo më shumë

Bisera Spahi

Lexo më shumë

Mehdi Geci

Lexo më shumë

Bajram Ajeti

Lexo më shumë

Irena Svetić Ahmedi

Lexo më shumë

Sabile Avdyli

Lexo më shumë

Naim Abazi

Lexo më shumë

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni