14 - Anetar | Template Website

Sabile Avdyli

Është emëruar anëtare e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës më 09 Korrik 2009 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës deri më 09.07.2014 ku i ka përfunduar mandati si anëtare.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni