2 - Anetaret | Template Website

Ex members

Bajram Zogiani

Read more

Bisera Spahi

Read more

Mehdi Geci

Read more

Bajram Ajeti

Read more

Irena Svetić Ahmedi

Read more

Sabile Avdyli

Read more

Naim Abazi

Read more

Lela Petković

Read more

Hajzer Salihu

Read more

Gjylinaz Novoberdali-Gola

Read more

Lulzim Aliaj

Read more

Shkëmb Manaj

Read more

Contact

Address:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

IOBCSK Secretariat​:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Contact us