13 - Anetar | Template Website

Naim Abazi

Ështe emëruar Anëtar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës më 29.01.2010 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, nga janari i vitit 2014 është zgjedhur Kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës deri më 03.09.2014.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni