19 - Anetar | Template Website

Bajram Zogiani

Bajram Zogiani është emëruar anëtarë i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në vitin 2004. Është rizgjedhur si anëtarë në vitin 2008 deri më 15 dhjetor 2013 ku i ka përfunduar mandati si anëtarë i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni