2 - Anetaret | Template Website

Bivši članovi

Hajzer Salihu

Pročitaj više

Gjylinaz Novoberdali-Gola

Pročitaj više

Lulzim Aliaj

Pročitaj više

Shkëmb Manaj

Pročitaj više

Bajram Zogiani

Pročitaj više

Bisera Spahi

Pročitaj više

Mehdi Geci

Pročitaj više

Bajram Ajeti

Pročitaj više

Irena Svetić Ahmedi

Pročitaj više

Sabile Avdyli

Pročitaj više

Naim Abazi

Pročitaj više

Lela Petković

Pročitaj više

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas