17 - Anetar | Template Website

Mehdi Geci

Mehdi Geci është emëruar anëtarë i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës më 15 dhjetor 2008. Është zgjedhur kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në janar 2009 është rizgjedhur kryetar në janar 2011 deri në janar të vitit 2013, më 15 dhjetor 2013 i ka përfunduar mandati si anëtar i këshillit.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni