2 - Anetaret | Template Website

Ish anëtarët

Hajzer Salihu

Lexo më shumë

Gjylinaz Novoberdali-Gola

Lexo më shumë

Lulzim Aliaj

Lexo më shumë

Shkëmb Manaj

Lexo më shumë

Bajram Zogiani

Lexo më shumë

Bisera Spahi

Lexo më shumë

Mehdi Geci

Lexo më shumë

Bajram Ajeti

Lexo më shumë

Irena Svetić Ahmedi

Lexo më shumë

Sabile Avdyli

Lexo më shumë

Naim Abazi

Lexo më shumë

Lela Petković

Lexo më shumë

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook