Home | Template Website
lajmi3
lajmi3
lajmi3
lajmi3

Godišnji izveštaji

Godišnji izveštaj 2017

Datum publikacije: 17/07/20

Godišnji izveštaj 2016

Datum publikacije: 16/07/20

Godišnji izveštaj 2015

Datum publikacije: 17/06/20

Odluke žalbi

Izveštaji o monitoringu

Izveštaji o posmatranju

Godišnji planovi

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas