Home | Template Website
lajmi3
lajmi3
lajmi3
lajmi3

Godišnji izveštaji

Datum publikacije: 12/12/19

Datum publikacije: 12/12/19

Odluke žalbi

Datum publikacije: 13/12/19

Datum publikacije: 13/12/19

Datum publikacije: 13/12/19

Izveštaji o monitoringu

Datum publikacije: 12/12/19

Datum publikacije: 11/12/19

Datum publikacije: 11/12/19

Izveštaji o posmatranju

Datum publikacije: 12/12/19

Datum publikacije: 12/12/19

Datum publikacije: 12/12/19

Godišnji planovi

Datum publikacije: 05/12/19

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas