Home | Template Website

Contact

Address:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

IOBCSK Secretariat​:

Vjollca Sinani       Tel:  038 200 10952,      ext:10 952

Avdyl Bekteshi   Tel:  038 200 10956,      ext:10 956

Sabile Avdyli      Tel:  038 200 10954,      ext:10 954

Flakron Gashi    Tel:  038 200 10953,      ext:10 953

Rushit Kajtazi    Tel:  038 200 10940,      ext:10 940

Çlirim Zeka        Tel:  038 200 10954,      ext:10 954

Ilire Mehmeti     Tel:  038 200 10813,      ext:10 813

Ardita Perçuku  Tel:  038 200 10902,      ext:10 813       

 

Contact us

  Facebook