Home | Template Website
lajmi3
lajmi3
lajmi3
lajmi3

Yearly reports

Report for the year 2005

Publication date: 12/12/19

Report for the year 2006

Publication date: 12/12/19

Appeal decisions

Monitoring reports

Observation reports

Yearly plans

Monitoring Visit Plan for 2017

Publication date: 13/12/19

Monitoring Visit Plan for 2018

Publication date: 13/12/19

Monitoring Visit Plan for 2018

Publication date: 05/12/19

Contact

Address:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

IOBCSK Secretariat​:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Contact us