Sekretariati i këshillit | Template Website

Sastav Sekretarijata NNOCSK-a

Sekretarijat Odbora - U okviru Odbora funkcioniše Sekretarijat koji pomaže Odboru u obavljanju dužnosti i odgovornosti Odbora. Sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, koji odgovara neposredno predsedniku Odbora.

Generalni sekretar i svi službenici Sekretarijata imaju status civilnih službenika i tretiraju se u skladu sa Zakonom o civilnoj službi. U okviru Sekretarijata funkcioniše jedinica za stručnu podršku koju čine stručni kadrovi, koji neposredno podržavaju stručni rad članova Odbora.

 

Kontakt

Adresa:
Zgrada bivse Grmije, Ulica "Nënë Terezë" 
bb, 10 000 Pristina  Kosovo 

Sektor za strucnu podrsku

Sekretarijat Otbora​:

 

 

      

 

Kontaktirajte nas

  Facebook