1 - Anetaret | Template Website

Members

Eshref Shabani

Read more

Malsore Gashi

Read more

Lela Petković

Read more

Hajzer Salihu

Read more

Gjylinaz Novoberdali-Gola

Read more

Lulzim Aliaj

Read more

Shkëmb Manaj

Read more

Contact

Address:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

IOBCSK Secretariat​:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Contact us