3353 - Lajm | Template Website

Lajme

SIGMA mbështetë KPMSHCK-në

SIGMA (Support for Improvement in Government and Management Public Admistration) organizoi punëtori tre ditore (25-27 prill 2023) për stafin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, ndërsa në cilësi të ekspertit të angazhuar ishte z. Lech Marcinkowski.

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte fuqizimi, mbështetja dhe shkëmbimi i praktikave të mira në ushtrimin e funksionit të monitorimit të institucioneve të administratës publike, fushë kjo e cila mbështetet edhe nga Bashkimi Evropian përmes programit të saj për mbështetje të reformës  në administratën publike.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Divizioni për Bashkëpunim Profesional

Kontakti për informata të ankesave:

Avdyl Bekteshi   Tel:  038 200 10956,  ext:10 956

Sabile Avdyli     Tel:  038 200 10954,  ext:10 954

Flakron Gashi   Tel:  038 200 10958,  ext:10 958

Rushit Kajtazi   Tel:  038 200 10940,  ext:10 940

Çlirim Zeka        Tel:  038 200 10954,  ext:10 954  

Ilire Mehmeti     Tel:  038 200 10953,   ext:10 953

Ardita Perçuku  Tel:  038 200 10902,   ext:10 902

Vjollca Sinani    Tel:  038 200 10813,    ext:10 952

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook