3353 - Lajm | Template Website

Lajme

SIGMA mbështetë KPMSHCK-në

SIGMA (Support for Improvement in Government and Management Public Admistration) organizoi punëtori tre ditore (25-27 prill 2023) për stafin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, ndërsa në cilësi të ekspertit të angazhuar ishte z. Lech Marcinkowski.

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte fuqizimi, mbështetja dhe shkëmbimi i praktikave të mira në ushtrimin e funksionit të monitorimit të institucioneve të administratës publike, fushë kjo e cila mbështetet edhe nga Bashkimi Evropian përmes programit të saj për mbështetje të reformës  në administratën publike.

Kontakti

Adresa:

Ndërtesën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kati III, sheshi “ Nënë Tereza”, pn. Prishtinë.

 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimit: Arbër Haliti, E-maili:arber.haliti@rks-gov.net

Arbër Haliti  Tel:  038 200 10957,    ext:10 957


      


 

Na kontaktoni

  Facebook