7 - Vendimet Raportet | Template Website

Appeals decisions

Decision Nr.
Institution
Decision
Keshilli i Kosoves per trashegimi kultorore
Policia e Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Policia e Kosovës
Komuna e Istogut

Contact

Address:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

IOBCSK Secretariat​:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Contact us