Informacije

 • Reagovanje na izjave protiv odluke Odbora

  Poštovani pisani i elektronski mediji, Nezavisni nadzorni odbor civilne službe je jedna ustavna i pravna institucija koja ima mandat da nadzire sprovošenje pravila i...

 • ODLUKU

  Na osnovu člana 8. stav 1 Zakona br.03/L-192 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova i člana 4. stav 1 podstav 1.1 i 1.1.14, člana 5. stav 2 i...

 • Sa sednice Komisije za javnu administraciju

  Komisija za javnu administraciju, Lokalnu upravu i Medije, predvođena od predsednika Nait Hasani, razmotrila je danas Godišnji izveštaj Nezavisnog nadzornog odbora...

 • Sa sednice Komisije za javnu administraciju, Lokalnu upravu i Medije

  Komisija za javnu administraciju, lokalnu upravu i medije, održala je redovnu sednicu, predvođenu od predsednika Nait Hasani, kako bi se diskutovalo u vezi inicijative za...

 • Parlamentarna komisija jednoglasno je usvojila Godišnji izveštaj o radu Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova

  Dana 18.10.2017.godine, predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, Shkėmb Manaj, u prisustvu članova Odbora, Hajzer Salihu i Lulzim Aliaj,...

 • Ustavni sud Republike Kosova obavezuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta da sprovede odluku Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, donetu dana 4. septembra 2007.godine.

  Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova, u okviru izvršavanja ustavnog i zakonskog mandata, za nadzor sprovođenja pravila i načela zakonodavstva civilne...

 • Za 6 meseci Odbor civilne službe primio je 400 žalbi

  Za prvih šest meseci ove godine, Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova (NNOCSK) primio je 400. žalbi od strane civilnih službenika i kandidata za...

 • Diplomate Francuske ambasade u Prištini posetili su Nezavisni nadzorni odbor civilne službe

  Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, Shkėmb Manaj, danas je dočekao na jedan radni sastanak gđa. Cecile Fisteberg, savetnicu za saradnju i...

 • Uspešna poseta Nezavisnog nadzornog odbora Republici Albaniji

  Jedna delegacija Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, u sastavu Shkėmb Manaj, predsednik, Lulzim Aliaj, Gjylinaze Gola i Eshref Shabani, članovi boravili su...

 • Uspešna poseta Odbora Francuskoj

  Jedna delegacija Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, u sastavu Shkėmb Manaj, predsednik, Lulzim Aliaj, Hajzer Salihu i Lela Petković, članovi,...

 • Saopštenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016 godinu

  Godišnji izveštaj o radu Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova za 2016.godinu, jednoglasno je usvojen od Komisije za javnu administraciju, lokalnu upravu...

 • Saopštenje u vezi usavršavanja tužilaca

  U okviru saradnje sa Kosovskim institutom za Pravosuđe, u Nezavisni nadzorni odbor civilne službe, dana 08.02.2017 godine održano je usavršavanje na temu...

 • NNOCSK će zakonom sankcionisati institucije koje ne sprovode njegove odluke

  Tokom ove godine u Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova, podneto je više od 500. žalbi zbog različitih kršenja. Odbor je utvrdio da je za 100....

 • Obaveštenje

  Dana 29. novembra 2016.godine, predsednik Odbora, g Shkėmb Manaj sastao se sa poslanikom Skupštine Republike Kosova, g. Veton Berisha sa kojim je razgovorao oko zastupljenosti...

 • Komisija za Javnu administraciju Skupštine Republike Kosova posetila je Nezavisni nadzorni odbor

  Komisija za Javnu administraciju, Medije i Lokalnu upravu Skupštine Republike Kosova predvođena od predsednice gđa. Xhevahire Izmaku, danas je posetila Nezavisni...

 • Obaveštenje

  Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, g. Shkėmb Manaj i član Odbora, g. Lulzim Aliaj, učestvuju na Konferenciji "Administrativna Pravda na...

 • Više od polovine unapređenja na državnom rukovodećem nivou- nezakonita

  Danas su u emisiji “Puls” KTV-a, o kršenjima i skandalima u civilnoj službi, diskutovali Shkėmb Manaj, predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne...

 • Generalni revizor, Besnik Osmani primio je na sastanak g. Shkėmb Manaj, predsednika Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova

  Generalni revizor g. Besnik Osmani, primio je na sastanak predsednika Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova g. Shkėmb Manaj. Na sastanku je diskutovano oko...

 • Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, posetio je opštinu Lipljan i opštinu Uroševac.

  Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, g. Shkėmb Manaj zajedno sa svojim saradnicima, posetio je opštinu Lipljan i Uroševac.

 • Premijer Mustafa: Civilna služba, važna uloga u sveopštem progresu Kosova.

  Premijer Republike Kosova, Isa Mustafa, primio je na sastanak predsednika Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova g. Shkėmb Manaj, u prisustvu članova ovog...

 • Saopštenje o sastanku predsednika Nezavisnog nadzornog odbora Kosova, g.Shkėmb Manaj sa ministrom Ministarstva javne uprave g. Mahir Yagcilar

  Predsednika Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, g. Shkėmb Manaj, danas je dočekao ministar Ministarstva javne uprave g. Mahir Yagcilar. Na ovom...

 • Saopštenje o poništavanju konkursa

  Na osnovu Zakona br. 03/L–149 o Civilnoj službi Republike Kosova i Pravilnika br. 02/2010 o Procedurama regrutacije u civilnoj službi, Sekretarijat Nezavisnog...

 • Saopštenje o sastanku predsednika Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova sa gradonačelnicima opština Kosova

  Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova u saradnji sa Asocijacijom Kosovskih Opština, u okviru sprovođenja ustavnih i zakonskih nadležnosti o nadzoru...

 • Obavestenje

  Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova, dobio je podršku iz Ambasade Finske na Kosovu. Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova,...

 • Obavestenje

  U nastavku sastanaka u Republici Turskoj, delegacija Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, predvođena od g. Lulzim Aliaj, predsednika Odbora, dočekana...

 • Obavestenje

  Jedna delegacija Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, boravi u službenoj poseti u Republici Turskoj.