NEZAVISNI NADZORNI ODBOR CIVILNE SLUŽBE KOSOVA

  • Nezavisni Nadzorni Odbor civilne sluzbe Kosova (NNOCSK) je predvidjen najvisim pravnim aktom Republike Kosova, odnosno clanom 101.2 Ustava Republike Kosova, koji odredjuje; " Jedan Nezavisni Nadzorni Odbor za civilnu sluzbu, koji obezbedjuje usaglasenost pravila i principa civilne sluzbe i koji odslikava raznolikost naroda Republike Kosova".

    Istorijat i mandat NNOK-a

    Nezavisni Nadzorni Odbor Kosova (NNOK) je formiran od SPGS-a,...

  • Banner Ustavni sud Republike Kosova obavezuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta da sprovede odluku Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, donetu dana 4. septembra 2007.godine. Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova, u okviru izvršavanja ustavnog i zakonskog mandata, za nadzor sprovođenja pravila i načela zakonodavstva civilne službe u institucijama javne administracije na centralnom i lokalnom nivou, posebnu pažnju posvećuje i sprovođenju preporuka donetih od...
  • Banner Za 6 meseci Odbor civilne službe primio je 400 žalbi Za prvih šest meseci ove godine, Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova (NNOCSK) primio je 400. žalbi od strane civilnih službenika i kandidata za zapošljavanje u civilnoj službi, izveštava za “Ekonomia Online” Za 244. žalbi, jedno Veće ovog Odbora sada je donelo odluku, a za ostale...
  • Banner Diplomate Francuske ambasade u Prištini posetili su Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, Shkëmb Manaj, danas je dočekao na jedan radni sastanak gđa. Cecile Fisteberg, savetnicu za saradnju i gđa Azra Hasanović, ataše za institucionalnu saradnju u ambasadi Francuske u Prištini. Predsednik Odbora upoznao je diplomate francuske ambasade...
Kontakt

Adresa:

Zgrada Grmije, Ul: "Nënë Terezë" bb, 10 000 Priština, Kosovo

Sekretarijat Odbora:
Tel:+381 (0) 38 212 296, ext:10 959

      +381(0) 38 212 331, ext:10-958

Email: Fitore.Aliu@rks-gov.net

         Izvrsna asistentica presednika