NEZAVISNI NADZORNI ODBOR CIVILNE SLUŽBE KOSOVA

  • Nezavisni Nadzorni Odbor civilne sluzbe Kosova (NNOCSK) je predvidjen najvisim pravnim aktom Republike Kosova, odnosno clanom 101.2 Ustava Republike Kosova, koji odredjuje; " Jedan Nezavisni Nadzorni Odbor za civilnu sluzbu, koji obezbedjuje usaglasenost pravila i principa civilne sluzbe i koji odslikava raznolikost naroda Republike Kosova".

    Istorijat i mandat NNOK-a

    Nezavisni Nadzorni Odbor Kosova (NNOK) je formiran od SPGS-a,...

  • Banner OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM KANDIDATU Na osnovu člana 41. stav 2 Pravilnika br.02/2010 o Procedurama zapošljavanja u Civilnoj službi, Sekretarijat Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe- Kancelarija Personela, obavestila je o izboru uspešnog kandidata, preporučen od Izborne komisije civilne službe u Sekretarijatu NNOCSK-a nakon završetka...
  • Banner Sa sednice Komisije za javnu administraciju, Lokalnu upravu i Medije Komisija za javnu administraciju, lokalnu upravu i medije, održala je redovnu sednicu, predvođenu od predsednika Nait Hasani, kako bi se diskutovalo u vezi inicijative za izradu Nacrta-zakona o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova. Na ovaj sastanak, pozvani su i predsednik Odbora Shkëmb Manaj, uz prisustvo i drugog...
  • Banner Parlamentarna komisija jednoglasno je usvojila Godišnji izveštaj o radu Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova Dana 18.10.2017.godine, predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, Shkëmb Manaj, u prisustvu članova Odbora, Hajzer Salihu i Lulzim Aliaj, prezentovali su Komisiji za javnu administraciju, Lokalnu upravu i Medije u Skupštini Kosova, Godišnji izveštaj o radu Nezavisnog nadzornog odbora civilne...