Përbërja e Sekretariatitët të KPMK


Ne kuader te Keshillit funksionon Sekretariati i tij i cili ndihmon Keshillin ne realizimin e detyrave dhe pergjithesive te Keshillit. Sekretariati udheheqet nga drejtori ekzekutiv i sekretariatit i cili pergjegjet drejteperdrejt kryetarit te Keshillit.Drejtori dhe nenpunesit e Sekretariatit jane nenpunes civil.

  • Miran Zeneli -Drejtor Ekzekutiv i SKPMSHCK-së