Përbërja e Sekretariatitët të KPMK


Ne kuader te Keshillit funksionon Sekretariati i tij i cili ndihmon Keshillin ne realizimin e detyrave dhe pergjithesive te Keshillit. Sekretariati udheheqet nga drejtori ekzekutiv i sekretariatit i cili pergjegjet drejteperdrejt kryetarit te Keshillit.Drejtori dhe nenpunesit e Sekretariatit jane nenpunes civil.

  • Miran Zeneli -Drejtor Ekzekutiv i SKPMSHCK-së
Kontakti
Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

 Sekretariati i Këshillit:
Tel:+381 (0) 38 212 296, ext:10 959 .
     +381 (0) 38 212 331, ext:10 958

 Emaili:Fitore.Aliu@rks-gov.net
          Asistente ekzekutive e Kryetarit