858 - Lajm | Template Website

Lajme

NJ O F T I M

Data e publikimit: 11/11/20

Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, duke marr parasysh situatën e krijuar për shkak të pandemisë, më qëllim të mbrojtjes së shëndetit të palëve dhe stafit të KPMSHC-së, e  në zbatim të masave të përcaktuara me Manualin për Mbrojtje nga Përhapja e COVID-19 të datës 20.06.2020, njofton palët se nga data 11.11.2020, të gjitha ankesat dhe parashtresat që i drejtohen Këshillit  të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, duhet të parashtrohen vetëm përmes postës  apo në formë elektronike në adresën zyrtare të KPMSHC-së: ankesa.kpmshck@rks-gov.net.

Për informata dhe sqarime tjera mund të kontaktoni edhe në numrin e telefonit  038 212 296, ext:10 959

Ky njoftim do të jetë i zbatueshëm, nderi në njoftimin tjetër të KPMSHCK-së.

Ju lutemi për mirëkuptim!

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Prishtinë,

10.11.2020,

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni