803 - Lajm | Template Website

Lajme

Njoftim për Media

Data e publikimit: 13/10/20

Bazuar në Vendimin me Nr.07-V-063 të datës 08/10/2020 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e pesë (5) anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin  Civil të Kosovës, sot më datë 13/10/2020 është mbajtur mbledhja e parë (I) e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin  Civil të Kosovës në të cilën është zgjedhur Kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin  Civil të Kosovës.

Kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin  Civil të Kosovës është zgjedhur z. Eshref Shabani me mandat dy (2) vjeçar, nga dita e sotme.

Po ashtu është me interes për publikun të njoftohen që Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin  Civil të Kosovës ka qenë jofunksional për më shumë së një vit e gjysmë dhe nga sot është funksional.

 

 

 

Me respekt.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni