3090 - Lajm | Template Website

Lajme

Prishtinë 27.02.2023

Në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellët, kryetari i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, z. Jeton Koca, ka pritur në takim, znj. Paulina Stanoeva, Menaxhere e Programit për Reformën e Administratës Publike pranë Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.

Në këtë takim u diskutua për rolin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës në procesin e Reformës së Administratës Publike, si dhe sfidat lidhur me zbatimin e legjislacionit për Zyrtarët Publikë.

Theks i veçantë i’u kushtua çështjeve lidhur me digjitalizimin e proceseve dhe ngritjes së kapaciteteve administrative, me ç’rast znj. Stanoeva shprehu gatishmërinë e saj për mbështetje të mëtutjeshëm në arritjen e këtyre objektivave.

   

 

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook