3006 - Lajm | Template Website

Lajme

KPMSHCK vendos të realizoj vizitë monitoruese të jashtëzakonshëm në ATK

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur sot, me datë 16.02.2023, me vota unanime të anëtarëve të Këshillit vendosi që të realizojë monitorim të jashtëzakonshëm në Administratën Tatimore të Kosovës dhe në Departamentin për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik në Ministrin e Punëve të Brendshme, lidhur me procesin e transferimit të nëpunësve civil si pasojë e riorganizimit të brendshëm të Administratës Tatimore të Kosovës. 

Vendimi për monitorim të jashtëzakonshëm vije si rezultat i pakënaqësive dhe numrit të madh të ankesave të parashtruara nga nëpunësit civil të këtij institucioni, ku si rrjedhoje ndërlidhur me ketë proces,  janë pranuar mbi 160 ankesa nga të punësuarit e Administratës Tatimore të Kosovës.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook