604 - Lajm | Template Website

Novosti

Obaveštnje

Datum publikacije: 13/01/20
Ministar Ministarstva javne uprave, Mahir Yagcilar, dočekao je predsednika Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, Eshref Shabani, uz pristustvo člana Odbora, Shkëmb Manaj. Na sastanku, stranke su diskutovale oko mogućnosti početka sprovođenja Zakona br.06/L-048 Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, nakon stupanja na snagu ovog zakona, i o važnosti koju ima ovaj pravni akt za civilnu službu Kosova. Da bi se ovaj zakon uspešno primenio, smatralo se neophodnim da se uspostavi jedna verodostojna saradnja između državnih institucija, kako bi se evidentirani pravni nedostaci uklonili.
S’poštovanjem.

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas