3386 - Lajm | Template Website

Novosti

POSETA OPŠTINI VUČITRN

U okviru međuinstitucionalne saradnje, predsednik Odbora Jeton Koca, zajedno sa članovima g.Arben Mehmeti  i gđa. Ardita Haxhnikaj-Demi, posetili su opštinu Vučitrn, i tom prilikom na sastanak ih je primio predsednik opštine g.Ferid Idrizi i potpredsednik g.Shpetim Zhegrova.

Primena zakonodavstva civilne službe u opštinskoj upravi, sa posebnim osvrtom na izazove u primeni zakonske regulative za zapošljavanje stručnog kadra, bile su među osnovnim temama diskusije na ovom sastanku.

Strane su ocenile sastanak veoma plodonosnim i sadržajanim i obavezale se da će nastaviti saradnju u cilju pravedne primene zakonodavstva civilne službe i uspostavljanja meritokratije u procesima zapošljavanja stručnog osoblja.

Kontakt

Adresa:
Zgrada bivse Grmije, Ulica "Nënë Terezë" 
bb, 10 000 Pristina  Kosovo 

Sektor za strucnu podrsku

Sekretarijat Otbora​:

 

 

      

 

Kontaktirajte nas

  Facebook