1308 - Lajm | Template Website

Lajme

NJ O F T I M

Data e publikimit: 09/06/21

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, për shkak të dorëheqjes së parevokueshme të Eshref Shabanit nga pozita e Kryetarit të  Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, më datë 08.06.2021, mbajti mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit. Në  këtë mbledhje është aprovuar dorëheqja dhe pas  diskutimeve të anëtarëve të Këshillit u vendos që të veprohet konformë dispozitave  të  Rregullores së Punës 01/2018 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me ç ‘rast deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, Kryesues i KPMSHCK-së do të jetë z. Arben MEHMETI.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni