1110 - Lajm | Template Website

Lajme

NJ O F T I M

Data e publikimit: 22/03/21

Nga takimi i punës  me kryetarin Lutfi Haziri me rastin e vizitës monitoruese në  komunën e Gjilanit nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil të Kosovës në përbërje Eshref Shabani-Kryetar i KPMSHCK-së dhe Arben Mehmeti anëtar  i KPMSHCK-së.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni