743 - Lajm | Template Website

Novosti

Obaveštenje

Datum publikacije: 13/12/19

Komisija za Obrazovanje, Kulturu, Omladinu, Sport, Javnu administraciju, Lokalnu upravu i Medije, razmotrila je Godišnji izveštaj za 2013 godinu, Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova. Izveštaj je podneo predsednik Odbora, Naim Abazi, koji je govorio o podacima i činjenicama u vezi rada obavljenih u okviru ustavnih i zakonskih funkcija Odbora. 

Osim dostignuća, predsednik je obavestio Komisiju i o poteškoćama sa kojima se suočava Odbora, gde je naglasio naročito veoma mali budžet i nedostatak radnog prostora.

Od svih članova Komisije koji su diskutovali, veoma visoko je ocenjen rad Nezavisnog nadzornog odbora, gde Odbor svoj posao koji obavlja, beležeći nezaustavljivi napredak, podiže svoj ugled kao institucije.

Predsednik Komisije Ramë Vata i članovi Komisije, izrazili su spremnost i punu volju da pruže oslonac i stalnu podršku za rad Odbora, sa posebnim naglaskom za ispunjenje hitnih potreba kao što je obezbeđivanje radnog prostora i obezbeđivanje dovoljnog budžeta u skladu sa zahtevima i potrebama Odbora.

Na kraju, Godišnji izveštaj o radu, usvojen je u načelu  glasovima svih članova Komisije, i procesuiraće se na usvajanje na plenarnoj sednici.​

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas