28 - Vendimet Raportet | Template Website
Nr. vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Hanit të Elezit
Komuna e Lipjanit
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
Ministria e Punëve të Brendëshme

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni